Weksel, druki i formularze wekslowe, weksel in blanco.
pisma3.jpgpisma5.jpgpisma4.jpgpisma1.jpgpisma2.jpg

Formularz wekslowy

wekselFormularze wekslowe, druki wekslowe oraz wzory pism związane z obrotem wekslowym, a w szczególności deklaracje wekslowe.

 

Druki weksli, formularze wekslowe

Formularz weksla własnego oraz formularz weksla trasowanego w wersji zwykłego formularza i aktywnego formularza, z przykładowymi klauzulami wekslowymi.

Wzory pism wekslowych

Wzory deklaracji wekslowych w wersji uproszczonej oraz rozbudowanej, a także formularz deklaracji wekslowej.