pisma3.jpgpisma4.jpgpisma1.jpgpisma2.jpgpisma5.jpg

Wzory pism, formularze stosowane w urzedach

Pisma sporządzane i składane w celu załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym, w urzędach.

Wzory pism, druki urzędowe, formularze urzędowe stosowane w postępowaniu administracyjnym. Wzory i przykłady pism, formularze i druki urzędowe stosowane przy załatwianiu spraw w urzędach, na różnych etapach postępowania.

"Magistratum legem esse loquentem, legem autem mutum magistratum – urzędnik jest mówiącym prawem, zaś prawo jest niemym urzędnikiem."

Podkategorie