pisma3.jpgpisma1.jpgpisma4.jpgpisma5.jpgpisma2.jpg

Wzory pism związane ze spadkami i testamentamiPisma sporządzane i składane w związku z rozrządzeniami na wypadek śmierci oraz sprawami spadkowymi.Wzory pism związane z nabyciem i odrzuceniem spadku, zachowkiem, działem spadku oraz wzory testamentów. Wzory pozwów o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku.

 "Nemo plus commodo Heredi suo relinquit Guam ipse habuit – nikt nie może swojemu dziedzicowi pozostawić więcej korzyści, niż sam miał."

Podkategorie

 • Wzory pism w postępowaniu spadkowym

  SpadekWzory pism związane z nabyciem i odrzuceniem spadku, wzory pozwów związane ze sprawami związanymi ze spadkiem, działem spadku, zachowkiem.

  Semel heres semper hereskto raz zostanie dziedzicem, pozostaje nim na zawsze.

  Pism:
  58
 • Wzory testamentów

  Testament

  Wzory testamentów odręcznych, alograficznych.

  Wzór testamentu

  Spadkodawca może sporządzić testament odręczny w taki sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i zamieści datę. Tylko taki testament może zostać uznany za ważny, który w całości został ręcznie napisany. Nie jest testamentem dokument sporządzony w inny sposób i jedynie podpisany.

  „Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament." Art. 941 Kc

  In testamentis plenius voluntates testantium interpretantur – testament należy tak tłumaczyć, ażeby zapewnić możliwie najpełniejsze urzeczywistnienie woli spadkodawcy.

  Pism:
  18