pisma1.jpgpisma4.jpgpisma5.jpgpisma2.jpgpisma3.jpg

Wzory pism w sprawach karnychPisma składane i sporządzane w postępowaniu karnym.Wzory pism składanych w postępowaniu karnym przez pokrzywdzonego, podejrzanego, oskarżonego, skazanego oraz osoby mające interes prawny, na poszczególnych etapach postępowania karnego.

Vanae vocem populi non sunt audiendae – nie należy słuchać zwodniczych głosów ludu."

"Już sam znak paragrafu wygląda jak narzędzie tortury." St. Lec

Podkategorie

 • Wzory pism w postępowaniu przygotowawczym

  Karne postępowanie przygotowawczeWzory pism składanych na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję lub prokuraturę, albo inne organy do tego powołane przez pokrzywdzonego, podejrzanego, oskarżonego i mających w tym interes prawny.

  Semel absolutus semper absolutus – kto raz zostanie uniewinniony, na zawsze pozostaje uniewinniony."

  "Lis nie powinien być sędzią na procesie gęsi."

  Pism:
  31
 • Wzory pism w postępowaniu sądowym

  Wzory pism w postępowaniu karnymWzory pism składanych na etapie postępowania sądowego przez oskarżonego, pokrzywdzonego osoby bliskie i osoby mające w tym interes prawny.

  Accusare nemo se debet - Nikt nie musi oskarżać samego siebie.

  Pism:
  3
 • Wzory pism w postępowaniu wykonawczym

  Postępowanie wykonawczeWzory pism składanych na etapie postępowania wykonawczego przez skazanego, osoby bliskie oraz mających w tym interes prawny.

  "Satius esse impunitum relinqui facinus nocentis quam innocentem damnari – lepiej pozostawić sprawcę przestępstwa bez kary, niż skazać niewinnego."

  "Zróbcie, by uczciwość opłacała się bardziej niż kradzież, a nie będzie kradzieży." Konfucjusz

  Pism:
  20
 • Wzory pism związane z wszczęciem postępowania karnego

  Wszczęcie postępowania karnego.Wzory pism składanych w związku z wszczęciem postępowania karnego przez pokrzywdzonego i osoby mające w tym interes prawny. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, prywatny akt oskarżenia i pisma z nim związane.

  Qui accusare volunt, probationes habere debent – ci, którzy chcą oskarżać, muszą mieć dowody."

  "Mędrcy mówią: Nie sądź nikogo, dopóki nie znajdziesz się na jego miejscu." J. W. Goethe

  Pism:
  5