pisma1.jpgpisma3.jpgpisma5.jpgpisma4.jpgpisma2.jpg

Wzory pism w sprawach cywilnychSprawy cywilne, postępowanie cywilne, pozew.

Wzory pism, wzory pozwów związane z dochodzeniem roszczeń w oparciu o przepisy prawa cywilnego, egzekucja zobowiązań.

 "Nullus videtur dolo facere, qui suo iure utitur – nie uważa się, aby postępował nieuczciwie ten, kto wykonuje swoje uprawnienie."

Podkategorie

 • Wzory pism związane z przygotowaniem postępowania

  Przygotowanie postepowaniaWzory pism i wzory pozwów, a także inne pisma sądowe i przedsądowe związane z przygotowaniem postępowania sądowego związanego z dochodzeniem roszczeń w postępowaniu cywilnym.

  "Non omne, quod licet, honestum est - nie wszystko, co jest dozwolone, jest uczciwe."

  Pism:
  24
 • Wzory pism związane z windykacją

  WindykacjaWzory pism, wzory pozwów i innych pism sądowych i pism przesądowych związanych z windykacją roszczeń pieniężnych i niepieniężnych.

  Nemo iudex sine actore – nie ma sędziego bez powoda."

  "Gdyby pierwszy człowiek na świecie był adwokatem, sprawa o eksmisję z raju trwałaby kilka milionów lat."

  K. Makuszyńsk

  Pism:
  43