pisma3.jpgpisma2.jpgpisma5.jpgpisma1.jpgpisma4.jpg

Wzory pism związane ze spółkami, stowarzyszeniami i fundacjamiPisma związane z tworzeniem, trwaniem, likwidacją i przekształcaniem spółek.Wzory pism związane z tworzeniem spółek, stowarzyszeń, fundacji, działalnością podmiotów zbiorowych, a także ich likwidacją. Wzory pozwów i innych pism sądowych związanych z działalnością tych podmiotów.

 

Socii mei socius non est socius meus – wspólnik mojego wspólnika nie jest moim wspólnikiem.

Podkategorie