pisma4.jpgpisma3.jpgpisma2.jpgpisma1.jpgpisma5.jpg

Wzory pism związane z rodzicami i dziećmiStosunki rodzinne pomiędzy rodzicami i dziećmi. Alimenty, władza rodzicielska.

Wzory pism w sprawach rodzinnych, związane z ustaleniem pochodzenia dziecka, jego ojcostwem, zaprzeczeniem ojcostwa, alimentami oraz władzą rodzicielską, wzory pozwów z tym związane.

 "Grupa społeczna i rodzina są jak kopiec kamieni: zabierzesz jeden kamień, wszystko się rozpadnie"

Podkategorie

 • Wzory pism związane z alimentami

  AlimentyWzory pism i wzory pozwów związane z dochodzeniem alimentów, zmiana ich wysokości, a także z ustaleniem wygaszenia stosunku alimentacyjnego.

  Iure naturae aequum est niemnem cum alterius detrimento et iniuria fieri locupletiorem – z prawa naturalnego wynika słuszna zasada, że nikt nie powinien wzbogacać się ze szkodą i krzywdą dla drugiej osoby."

  Pism:
  20
 • Wzory pism związane z majątkiem dziecka

  Majątek dzieckaWzory pism związane z prowadzeniem zarządu majątkiem dziecka, czynnościami zwykłego zarządu oraz czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.

  Pism:
  1
 • Wzory pism związane z pochodzeniem dziecka

  Ojcostwo, macierzyństwo, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie ojcostwaWzory pism związane z ustaleniem pochodzenia dziecka, zaprzeczeniem ojcostwa lub macierzyństwa. Wzory pism pomocne przy ustalaniu pochodzenia dziecka, ustalenie ojcostwa i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, wzory pozwów z tym związane.

  Mater semper certa est – matka zawsze jest pewna."

  Pater est, quem nuptiae demonstrant – ojcem jest ten, na którego wskazuje małżeństwo."

  Pism:
  25
 • Wzory pism związane z władzą rodzicielską

  Władza rodzicielskaWzory pism i wzory pozwów związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, ograniczeniem władzy rodzicielskiej i jej pozbawieniem.

  "Male iure nostro uti non debemus – nie powinniśmy posługiwać się źle naszym prawem.

  Pism:
  21