pisma1.jpgpisma4.jpgpisma3.jpgpisma5.jpgpisma2.jpg


Wzory pełnomocnictw

Przykłady i wzory pełnomocnictw, oraz pism związanych z pełnomocnictwem.Wzory pełnomocnictw oraz wzory pism związane z odwołaniem, zwrotem ograniczeniem pełnomocnictwa.

Qui facit per alium, facit per sekto działa przez inną osobę, działa jak sam.

Wzór pełnomocnictwa do odbioru pieniędzy
Wzór pełnomocnictwa do prowadzenia negocjacji
Wzór pełnomocnictwa do prowadzenia spraw spółki cywilnej
Wzór pełnomocnictwa do sporządzenia i złożenia oferty
Wzór pełnomocnictwa do sprzedaży samochodu
Wzór pełnomocnictwa do wystawiania faktur
Wzór pełnomocnictwa do zakupu samochodu
Wzór pełnomocnictwa do zarządzania nieruchomością
Wzór pełnomocnictwa do zawarcia umowy
Wzór pełnomocnictwa do zawarcia umowy najmu
Wzór pełnomocnictwa do zawarcia umowy spółki cywilnej
Wzór pełnomocnictwa do zawarcia umowy spółki jawnej
wzór pełnomocnictwa do zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Wzór pełnomocnictwa odwołującego pełnomocnictwo
Wzór pełnomocnictwa ogólnego dla dwóch pełnomocników z substytucja
Wzór pełnomocnictwa ogólnego dla małżonków do czasu określonego zdarzenia
Wzór pełnomocnictwa ogólnego dla małżonków do czasu określonego zdarzenia z substytucją
Wzór pełnomocnictwa ogólnego do czasu jego odwołania
Wzór pełnomocnictwa ogólnego do czasu odwołania
Wzór pełnomocnictwa ogólnego do określonego dnia z substytucją
Wzór pełnomocnictwa ogólnego do określonego zdarzenia
Wzór pełnomocnictwa ogólnego do określonego zdarzenia z substytucja
Wzór pełnomocnictwa ogólnego do określonej daty
Wzór pełnomocnictwa ogólnego rodzeństwa
Wzór pełnomocnictwa ogólnego udzielonego przez dwóch mocodawców