pisma3.jpgpisma5.jpgpisma1.jpgpisma4.jpgpisma2.jpg

O pismachO wzorach pism i ich sporządzaniu.

Zasady sporządzania pism urzędowych, sądowych oraz korespondencji firmowej są z jednej strony bardzo proste, z drugiej zaś wymagają zachowania pewnego minimum staranności. Z tego względu postanowiono przybliżyć nieco zasady związane z redagowaniem pism wykorzystywanych zarówno w obrocie prawnym, jak i w życiu prywatnym niemalże każdej osoby.

Podkategorie

 • O wzorach pism

  O wzorach pism.

  O wzorach pism można wiele pisać. Są dobre, bardzo dobre i nic nie wnoszące. Ideą towarzyszącą sporządzaniu wzorów pism, czy też wzorów umów jest takie sporządzenie pisma, aby osoba, która nim się posługuje mogła samodzielnie sporządzić potrzebne jej pismo. Z tego względu można podzielić wszystkie rodzaje wzorów pism, jakie są w obrocie na trzy zasadnicze grupy: Ściągi, przykłady, oraz pisma z komentarzem. W zależności od tego, do jakiej grupy można zaliczyć wzór pisma, będzie on zawierał każdorazowo inne informacje oraz wymagał innego sposobu podejścia przy korzystaniu z niego.

  Pism:
  4
 • Zasady redagowania pism

  Wzór pisma.Sporządzanie pism w korespondencji firmowej i urzędowej wymaga stosowania się do pewnych zasad związanych z obowiązującymi normami i zasadami redagowania pism. Zasadniczo wszystkie wzory pism, jakie funkcjonują, powinny odpowiadać ogólnym zasadom sporządzania pism i ich redagowania zarówno od strony merytorycznej jak i graficznej.

  Pism:
  14