pisma1.jpgpisma3.jpgpisma5.jpgpisma2.jpgpisma4.jpg


Pisma

Wzory umów

umowa

Konieczność sporządzania umów sprawia, że bardzo często wiele osób sięga po wzory umów, związane z czynnością, której zamierzają dokonać. Każda umowa ma dwie strony. Pozytywną i negatywną. Nad stroną pozytywną nikt się nie zastanawia tak długo, jak długo wszystko jest w porządku. Strona negatywna umowy daje znać o sobie w sytuacjach, kiedy coś poszło nie tak, kiedy pojawiają się problemy.

"Umowa dżentelmeńska to wzajemne zobowiązanie, które łamie się w nadziei, że druga strona go dotrzyma. " Harold Pinter

Wzór umowy

"W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu." Art. 65§2 Kodeksu cywilnego

Każdy wzór umowy dotyczy pewnej modelowej sytuacji, która może być jedynie zbliżona do sytuacji korzystającego ze wzoru umowy, jednak nią nie jest. Dlatego przy korzystaniu ze wzoru umowy należy korzystać z niego z umiarem, mając na uwadze swoją rzeczywistą sytuacje.

In coventionibus contrahentium voluntatem potius, quam verba spectari placuit
przyjęto, że w umowach należy uwzględniać bardziej wolę stron, niż użyte przez nich słowa."

Przykładowy wzór umowy

Zdecydowana większość wzorów umów jest opracowywana jako przykłady dla pewnych modelowych sytuacji. Zawierają klauzule umowne dotyczące:

  • Essentialia negotii - przedmiotowo istotne składniki treści czynności prawnej, czyli składniki, które określają typ umowy.
  • Naturalia negotii - przedmiotowo nieistotne składniki treści czynności prawnej, czyli składniki, które powinny się znaleźć w jej treści umowy, jednak jeśli strony je pominą, to umowa jest ważna, a brakujące elementy można ustalić na podstawie przepisów, zasad współżycia społecznego i zwyczaju.
  • Accidentalia negotii - podmiotowo istotne składniki treści czynności prawnej, czyli składniki które nie wpływają na ważność zawartej umowy, jednak bez których strona nie zgodzi się na zawarcie umowy, ponieważ są dla niej bardzo ważne.

"In contractibus tacite insunt, quae sunt moris et consuetudinis
w umowach zawierają się milcząco także wymagania wynikające z obyczajów i zwyczaju."

Wzór formularza umowy

Bardzo dużo wzorów umów funkcjonuje w obrocie prawnym, jako gotowe druki umów. Formularze umów są po prostu umowami, w których, w zaznaczonych miejscach, należy wpisać odpowiednią teść. Najczęściej dane stron, przedmiot umowy, cenę lub wynagrodzenie, zakres czynności, termin, dodatkowe uwagi i temu podobne dane. Natomiast pozostała treść zapisów umownych nie podlega zmianom.

W zależności od tego, jak formularz umowy zostanie opracowany, jego wypełnianie może być w znacznej mierze uproszczone, a w szczególności, jeśli można go wypełnić w komputerze i następnie zapisać oraz wydrukować. Zwalnia to osobę wypełniającą z pisania całej treści umowy. Wymaga jedynie wprowadzenia poprawnych danych oraz informacji związanych z umową.

"Nemo compellitur contrahere
nikt nie jest zmuszany do zawarcia umowy."

„In coventionibus contrahentium voluntatem potius, quam verba spectari placuit - przyjęto, że w umowach należy uwzględniać bardziej wolę stron niż użyte przez nich słowa.”