pisma1.jpgpisma4.jpgpisma5.jpgpisma2.jpgpisma3.jpg


Pisma

Pisma sądowe

pisma sądowe

Pisma sądowe stanowią szczególną kategorię pism. Powodem takiego traktowana pism sądowych są szczególne wymogi formalne, które muszą spełniać, którym muszą odpowiadać. Sprawia to, że szczególny nacisk przy opracowywaniu pism sądowych kładziony jest na poprawność formalna pisma, która jest w pierwszej kolejności sprawdzana przez sąd i od niej zależy nadanie biegu sprawie.

„Gdy w amerykańskim sądzie prosi się nas, abyśmy złożyli przysięgę, że będziemy mówić „prawdę, całą prawdę i tylko prawdę", prosi się nas o rzecz niewykonalną." Carl Sagan

Pisma sądowe

Wszystkie pisma sądowe można podzielić w następujący sposób: Pisma procesowe inicjujące postępowanie sądowe, pisma sądowe składane w toku postępowania sądowego oraz takie pisma sądowe, które służą podważeniu, zaskarżeniu orzeczenia sądu.

Z drugiej strony pisma sądowe można podzielić na takie, które należy samodzielnie zredagować oraz takie, które są składane na drukach sądowych, formularzach sądowych. Jeżeli przepis prawa wymaga złożenia pisma sądowego na formularzu sądowym, niedopuszczalne jest złożenie pisma sądowego w inny sposób.

„Sąd jest wysoki, pewnie dlatego wielu przestępców kara nie dosięga." Regina Kantarska-Koper