pisma4.jpgpisma5.jpgpisma3.jpgpisma2.jpgpisma1.jpg


Pisma

problem

Wzory pism, na stałe, stały się częścią codziennego życia niemalże każdej osoby. Niezależnie czy korzysta z nich w swoim życiu prywatnym, czy też wykorzystuje je w związku z prowadzoną działalnością zawodową. Postęp i tępo życia sprawia, że bez odpowiednich wzorów pism, ciężko jest sobie wyobrazić funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Wzory pism, na co dzień

Każdego dnia są sporządzane pisma, umowy, wypełniane formularze, pisane podania. Codzienne życie wymaga pisania i to niezależnie od chęci piszącego. Z tego powodu każdego dnia wiele osób sięga po stosowne wzory pism, które ułatwiają im pisanie, sporządzanie pism, do napisania, których są zobowiązani, których się od nich wymaga.

 "Verba volant, scripta manent - słowa ulatują, pismo pozostaje. "

Wzory pism w życiu prywatnym

Każdy, a może prawie każdy w swoim życiu prywatnym sporządza różnego rodzaju pisma. Idzie do urzędu, a tu każą mi złożyć pismo, wypełnić formularz. Kupuje i sprzedaje rzeczy, a z częścią nich wiąże się napisanie umowy, wysłanie oferty, przygotowane ogłoszenia. Składa życzenia i gratulacje, pisze listy. Im bardziej jest złożone życie osobiste, tym więcej wiąże się z nim pisania. Dlatego korzystanie ze wzorów pism jest rzeczą powszechnie stosowaną, która przyczynia się do uproszczenia życia.

"Litterae non erubescunt - pismo się nie rumieni; papier jest cierpliwy; pisać można wszystko." Marcus Tullius Cicero

Wzory pism w życiu zawodowym

Życie zawodowe jest związane z pisaniem. Niezależnie od zawodu i profesji, formy prowadzenia działalności gospodarczej, konieczne jest pisanie, a co za tym idzie sporządzanie różnego rodzaju pism. Dlatego na porządku dziennym jest sięganie po odpowiednie wzory pism, które w znaczącej mierze ułatwiają sporządzanie potrzebnych pism, a co za tym idzie pozwalają na znaczne usprawnienie wykonywanej działalności.

"Im więcej przepisów, tym mniej naród się bogaci.” Paul Claudel

 Sporządzanie wzorów pism

Opracowanie dobrych, profesjonalnych wzorów pism jest czynnością niezwykle pracochłonną i czasochłonną. Każdy wzór pisma powinien być prosty i łatwy do dostosowania przez osobę nieobeznaną w tematyce, której dotyczy. Poprawny merytorycznie i graficznie. Wzór pisma powinien także, o ile jest to możliwe, zawierać komentarz ułatwiający skorzystanie z niego.

Wzory pism są opracowywane, jako przykłady, dla konkretnej modelowej sytuacji, albo, jako szablony, czy też formularze druków do wypełniania w komputerze.

"Idee nie są odpowiedzialne za to, co z nich czynią ludzie. " Werner Heisenberg