pisma3.jpgpisma5.jpgpisma2.jpgpisma4.jpgpisma1.jpg


Pisma

Formularze i druki

formularz

Formularze i druki są jednymi z najczęściej stosowanych pism urzędowych w kontaktach obywatela z urzędami oraz sądami, a także są powszechnie stosowane w działalności wszelkiego rodzaju firm i podmiotów zbiorowych.
Formularze i druki są dużym ułatwieniem zarówno dla osoby sporządzającej pismo urzędowe jak i dla urzędu.

Sporządzający wypełniając formularz wie, jakich informacji oczekuje od niego urząd, urząd zaś otrzymując poprawnie wypełniony formularz otrzymuje wszystkie potrzebne informacje do podjęcia działania w sprawie, w jakiej formularz zostaje złożony.

"Nemo dat, quod non habet
nie da, kto nie ma."

Formularze i druki

„Że przeciwników nie można przekonywać drukowanymi argumentami, wiedziałem już w 1764 roku. Nie dlatego też pisałem, lecz po to, by ich irytować, a zwolennikom naszej sprawy dodać odwagi i siły oraz wykazać, że przeciwnicy nas też nie przekonali." Georg Christoph Lichtenberg

Formularz i druk są niemalże synonimami tego samego, czyli pisma prawie napisanego, które do ukończenia potrzebuje tylko kilku, jeszcze niewpisanych słów. Zasadniczo, jako druki traktowane są pisma, które wcześniej zostały wydrukowane i wymagają jedynie ręcznego uzupełnienia, natomiast formularzami są pisma, które należy uzupełnić w komputerze i dopiero wydrukować.

Zwykłe formularze pism i druków akcydensowych

Najpopularniejszym rodzajem formularza, druku akcydensowego jest pismo opracowane w komputerze, które wygląda niemalże jak papierowy formularz urzędowy. Można taki formularz wypełnić w komputerze. Formularz taki nie jest zbyt przyjazny dla wypełniającego, ale przy odrobinie dobrych chęci można go wypełnić. W Internecie jest niezwykle dużo takich formularzy, szczególnie na stronach różnych urzędów i instytucji. Wiele z tych formularzy nie można wcześniej w komputerze wypełnić, a jedynie wydrukować i ręcznie wypełnić.

„Ludzie spieszą się w pracy, dlatego niedbale ją wykonują; spieszą się w używaniu życia, dlatego jego smaku nie odczuwają; spieszą się w odpoczynku, dlatego nie mogą wypocząć.” Antoni Kępiński

Aktywne formularze pism i druków akcydensowych

Aktywne formularze, aktywne druki akcydensowe są bardziej przyjazną formą druków akcydensowych i formularzy. Już na etapie projektowania są opracowywane w taki sposób, aby użytkownik mógł je samodzielnie, w komputerze wypełnić, zapisać i drukować. Wykorzystują narzędzia programu, w którym są tworzone do usprawnienia pracy z nimi. Najczęściej są wykorzystywane mechanizmy wbudowane w programach MS Word i Excel. Praca z takimi formularzami, drukami sprowadza się do wpisania w zaznaczone pola wymaganych informacji i zapisanie oraz wydrukowanie. Formularze uniemożliwiają wprowadzenia danych w miejsca do tego nieprzewidziane.

„Osobowość kształtuje się nie przez piękne słowa lecz pracą i własnym wysiłkiem." Albert Einstein

Przyjazne formularze pism i druków akcydensowych

Najbardziej przyjaznymi formularzami z punktu widzenia użytkownika, są formularze wykorzystujące makropolecenia i język VBA. Takie formularze są niejako małymi aplikacjami. Dzięki zastosowanym w nich rozwiązaniom, wypełnianie formularzy jest bardzo uproszczone i pozwala na znaczne zaoszczędzenie czasu i wysiłku koniecznego do wypełnienia formularza.