pisma3.jpgpisma1.jpgpisma5.jpgpisma4.jpgpisma2.jpg


Profesjonalne wzory pism

problem

Wzory pism, na stałe, stały się częścią codziennego życia niemalże każdej osoby. Niezależnie czy korzysta z nich w swoim życiu prywatnym, czy też wykorzystuje je w związku z prowadzoną działalnością zawodową. Postęp i tępo życia sprawia, że bez odpowiednich wzorów pism, ciężko jest sobie wyobrazić funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Wzory pism, na co dzień

Każdego dnia są sporządzane pisma, umowy, wypełniane formularze, pisane podania. Codzienne życie wymaga pisania i to niezależnie od chęci piszącego. Z tego powodu każdego dnia wiele osób sięga po stosowne wzory pism, które ułatwiają im pisanie, sporządzanie pism, do napisania, których są zobowiązani, których się od nich wymaga.

 "Verba volant, scripta manent - słowa ulatują, pismo pozostaje. "

Więcej: Profesjonalne wzory pism

Wzory umów

umowa

Konieczność sporządzania umów sprawia, że bardzo często wiele osób sięga po wzory umów, związane z czynnością, której zamierzają dokonać. Każda umowa ma dwie strony. Pozytywną i negatywną. Nad stroną pozytywną nikt się nie zastanawia tak długo, jak długo wszystko jest w porządku. Strona negatywna umowy daje znać o sobie w sytuacjach, kiedy coś poszło nie tak, kiedy pojawiają się problemy.

"Umowa dżentelmeńska to wzajemne zobowiązanie, które łamie się w nadziei, że druga strona go dotrzyma. " Harold Pinter

Więcej: Wzory umów

Formularze i druki

formularz

Formularze i druki są jednymi z najczęściej stosowanych pism urzędowych w kontaktach obywatela z urzędami oraz sądami, a także są powszechnie stosowane w działalności wszelkiego rodzaju firm i podmiotów zbiorowych.
Formularze i druki są dużym ułatwieniem zarówno dla osoby sporządzającej pismo urzędowe jak i dla urzędu.

Sporządzający wypełniając formularz wie, jakich informacji oczekuje od niego urząd, urząd zaś otrzymując poprawnie wypełniony formularz otrzymuje wszystkie potrzebne informacje do podjęcia działania w sprawie, w jakiej formularz zostaje złożony.

"Nemo dat, quod non habet
nie da, kto nie ma."

Więcej: Formularze i druki

Szablon pisma

szablon

Bardzo często pojawia się potrzeba używania druków firmowych związanych ze szczególnymi potrzebami firmy, takich jak papier firmowy, wizytówki firmowe i osobiste, zaproszenia, ulotki, prospekty czy też katalogi, koperty, oraz wiele innych rodzajów pism identyfikowanych z firmą.

Oczywiście można je zamówić w specjalistycznych agencjach, albo opracować samemu. Zawsze jednak wiąże się to z nakładami finansowymi albo poświęceniem czasu na opracowanie wspomnianych pism.

„Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonywana." Albert Einstein

Więcej: Szablon pisma

Pisma sądowe

pisma sądowe

Pisma sądowe stanowią szczególną kategorię pism. Powodem takiego traktowana pism sądowych są szczególne wymogi formalne, które muszą spełniać, którym muszą odpowiadać. Sprawia to, że szczególny nacisk przy opracowywaniu pism sądowych kładziony jest na poprawność formalna pisma, która jest w pierwszej kolejności sprawdzana przez sąd i od niej zależy nadanie biegu sprawie.

„Gdy w amerykańskim sądzie prosi się nas, abyśmy złożyli przysięgę, że będziemy mówić „prawdę, całą prawdę i tylko prawdę", prosi się nas o rzecz niewykonalną." Carl Sagan

Więcej: Pisma sądowe